Björn Goop krävs på nästan två miljoner kronor av flera andelsstall och deras företrädare Linn Andersson. Krav som Goops juridiska ombud, advokaten Staffan Uvabäck, helt tillbakavisar.

– Kraven är både befängda och obegripliga, säger Staffan Uvabäck.

Goop krävs på miljonbelopp

För en tid sedan sprack samarbetet mellan Björn Goop och Linn Andersson. Det fick till följd att Björn sa upp flera hästar som ägs av de andelsstall som företräds av Linn Andersson.

Nu kräver dessa stall, och Linn Andersson själv, ersättning för de hästar som ”kastades ut”. Enligt Staffan Uvabäck handlar det om cirka 1,2 miljoner från de olika bolagen och 600.000 kronor som Linn Andersson själv kräver i ersättning för det jobb hon lagt ned.

– Jag kan bekräfta att Linn Andersson, som företräder de här andelsägarbolagen, riktat krav mot stall Goop AB. Vi anser att det inte finns någon rättslig grund för detta. Därför kommer vi att bestrida kraven rakt över. Det kommer jag att meddela Linn Andersson under nästa vecka när jag kommer hem från en tingsförhandling i Köpenhamn, säger Staffan Uvabäck.

Dels handlar det alltså om krav från hästägarna för att deras hästars värde har sjunkit, dels för arbete som Linn Andersson själv har utfört, och dels för kostnader som andelsbolagen anser sig vara felaktiga fakturerade från stall Goop AB.

– Linn Andersson vill ha betalt för utfört arbete utan att det finns något avtal. När man läser hennes skrivelse blir jag förundrad eftersom hon är jurist. Hon riktar krav utan att ange på vilka grunder kraven ställs. Enligt vår uppfattning så har det funnits ett vanligt muntligt avtal gällande hästarna och det har på inget sätt missköts av stall Goop AB, säger Uvabäck.

– Linn Andersson har avtal med de handelsbolag som hon företräder och får därför rikta sina krav för nedlagt arbete till de bolagen. Hennes kvar är riktat mot fel part.

Finns det då ingen del i kraven som är berättigade?

– Nej, inget vad jag känner till i dagsläget i varje fall. I det underlag som jag har fått finns ingen rättslig grund för kraven, säger Staffan Uvabäck.

Har tränaren inget ansvar för att hästar som på grund av skada blivit mindre värda?

– I de underlag jag fått från Goop och Linn Andersson finns inget belopp som vi skulle kunna medge eller bekräfta på något sätt, säger Uvabäck.

Nästa vecka kommer Staffan Uvabäck att skicka över ett brev till Linn Andersson att stall Goop AB bestrider alla krav.

– Sen får vi se vad som händer. Antingen accepterar dom det eller också får de lämna in en stämningsansökan. Det blir i så fall flera stämningar, en från varje andelsbolag och en från Linn Andersson, säger Staffan Uvabäck.

LP

EN KOMMENTAR

  1. Jaha….. men det är väl ändå inte ovanligt med en aggressiv strategi från en försvarsadvokat. Om det nu finns bevis (som jag ändå uppfattar att det finns). Hur kan man då som försvarsadvokat säga att ”Kraven är både befängda och obegripliga”? Blir mycket intressant att följa detta….
    Domstolen kan möjligen reducera krav ang skadestånd etc…. dock är jag övertygad om att Uvebäck/Goop inte kommer att lyckas så bra när det gäller de skriftliga avtal som finns. Där har de nog ”skitit i det blå skåpet”!

LÄMNA EN KOMMENTAR

1000 tecken kvar