Foto: Travsport.se

Sedan ett antal år tillbaka arrangerar Skrubbs travbana, numera oftare namngett som Visbytravet, ett minneslopp efter banans initiativtagare Otto Hanson. I år är loppet, Otto Hanssons Minneslopp (oklart varför det är två s i Hansson där) tänkt att avgöras på banans finaldag, den 12 oktober, med 25.000 kronor till vinnaren.

Fjolårets upplaga av Otto Hanssons Minneslopp.

På Visbytravets hemsida finns med anledning av löpningen en historiebeskrivning av Otto Hanson. Skriven av ett av hans barnbarn. Där står bland annat att Otto Hanson föddes den 24 april 1886 i närheten av Växjö, och flyttade till Gotland som tolvåring. Att han senare började som trädgårdselev och vartefter kom att ägna sig åt jordbruk – och hästar inom olika områden. Och att han tidigt intresserade sig för travet. Där nämns också att Hanson var en av de första som köpte varmblodiga travare till Gotland, bland annat en vid namn Charlie Mills.

Och senare vidare: ”en av Otto Hansons viktiga gärningar under de här åren, var att få igång planering, grundande och bygge av Skrubbsbanan”.

Det som däremot inte finns med i minnestexten på Visbytravet är Otto Hanson aktiva gärningar politiskt. Den första delen av 1930-talet var han nämligen medlem och aktiv i Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP). För detta var han avdelningsledare på Gotland i Follingbo socken. SNSP beskrivs som ett svenskt nazistiskt politiskt parti, med Birger Furugård som partiledare (”riksledare” som officiell titel). Som mest hade partiet 10.000 medlemmar och dess symbol var hakkorset. Ideologiskt beskrev sig partiet som antisemitiskt, antikapitalistiskt och antimarxistiskt.

Av tidningen Expo beskrivs SNSP under sin existens som det starkaste av de två nazistpartierna på Gotland.

När senare Svenska Nationalsocialistiska Partiet upplöstes, 1936, blev Otto Hanson, då 50 år, istället medlem i Nysvenska Rörelsen (NSR). 1943 satt han med i dess rikskommitté. NSR var en politisk rörelse som beskrivs som en fascistisk och korporativistisk nationalistisk. I Sverige grundad 1930 av Per Engdahl, vilken ledde rörelsen fram till sin död 1994. NSR var ett parti/rörelse som betonat Sveriges särart och den storhet man anser att den svenska historien har. Som ett exempel på stöd för den äldre svenska kungamakten har rörelsen antagit en logotyp bestående av en vapensköld som bär en vase som sköldemärke.

Otto Hanson döpte utöver detta också en av sina travhästar till Hitler. Ett namn som till och med behölls även efter andra världskrigets slut. Ett antal år senare ska hästen dock ha ”försvunnit” ur den svenska stamboken.

Visbytravets nuvarande ordförande Niklas Johansson har funnits med runt travet i Visby i blott fyra år, och kan alltså sägas ha ärvt saken. Han säger sig dock ha hört talas om saken vid något tillfälle.
– Det är ingen total nyhet för mig, och det är klart det här inte är någon rolig koppling. Loppet körs såklart för att han var med och grundade travbanan och hans gärningar inom det politiska tar vi givetvis avstånd ifrån, säger Niklas.

Huruvida faktumet ändå kan leda till att loppet tas bort eller ändrar namn vill han inte på rak arm svara på.
– Jag vill inte fatta det beslutet ensam, och vi får ta en diskussion i styrelsen om saken. I fotbollen tog man ju bort von Rosens pokal för liknande kopplingar vill jag minnas, fortsätter Johansson och syftar på SM-pokalbytet från Clarence von Rosens, Svenska Fotbollförbundets förste ordförande, till Lennart Johanssons dito från 2001.

Otto Hanson avled i en bilolycka 1954, 68 år gammal.

Henrik Ingvarsson

EN KOMMENTAR

  1. Jodå, det stämmer att en häst döptes till Hitler, en hingst efter Ehrenberg – Maglya, ett ungersktfött sto e. Baron McKinney. Hingsten var född 1933, men med S.A. Sjunnesson, Eslöv, som uppfödare. Står på sidan 93 i Stamboken Band I. Uppgiften om Hitler, liksom om moderns första avkomma, Quintilius, finns dock inte på Travssport.se, däremot finns två andra avkommor till Maglya, Princessan Karneval samt Andrea Wheeler.

LÄMNA EN KOMMENTAR

1000 tecken kvar