Den 16 juni 2015 förolyckades den då treårige hingsten Delvinator i samband med en skentur inför E3-försöken på Romme.

Hästen ägdes av Mats Rånlund (bilden), som också tränade, samt Saxtorps Hästklinik AB. Dessa ägare ansåg att Dalarnas Travsällskap var ansvarigt för att hästen förolyckades och stämde travsällskapet.

Falu Tingsrätt gick dock emot ägarna i den dom som meddelades i maj i år. Stämningen lämnades utan bifall. Den friande domen för Rommetravet innebar att hästens ägare skulle betala drygt 280.000 kronor i rättegångskostnader.

Hästägarna överklagade domen via sitt ombud, advokaten Staffan Uvabäck. Och nu står det klart att Mats Rånlund AB och Saxtorps Hästklinik AB fått prövningstillstånd i Svea Hovrätt.

– Äntligen ett steg i rätt riktning, den här domen har stört mig mycket, säger Staffan Uvabäck

Staffan Uvabäck (bilden ovan) ansåg i förhandlingarna i Tingsrätten att det var ostridigt att hästen Delvinator erhållit så omfattande skador när han försökte ta sig igenom en trasig grind att han senare dog.

Dalarnas Travsällskap bestred att det var försumlighet som låg bakom hästens död.

Och Tingsrätten dömde alltså till travsällskapets fördel. I domen står bland annat:

Sammanfattningsvis finner således tingsrätten att Saxtorps och Mats Rånlund inte visat att Delvinators mycket tragiska död berott på försummelse av Dalarnas Travsällskap i något eller några av de avseenden som åberopats av Saxtorps och Mats Rånlund som grund för skadeståndsskyldighet. På grund härav ska käromålet lämnas utan bifall”.

Nu blir det en ny rättegång om den tragiska olyckan. Den här gången i Hovrätten.

– Jag tycker att Falu Tingsrätts dom var mycket märklig. Framför allt då man lade bevisbördan att grinden inte gick att stänga på hästägaren. Hur skall en hästägare kunna bevisa det, vad det nu hade för betydelse då grinden ostridigt var Travsällskapets ansvar, säger Staffan Uvabäck.

LP

Läs också:

Tingsrätten friade Dalarnas Travsällskap.

LÄMNA EN KOMMENTAR

1000 tecken kvar