Bild: travsport.se

Peter Kallings, en av Sveriges främsta dopingexperter på häst, ger här sin syn på användandet av kobolt som  nu är aktuellt inför rättegången mot Fabrice Souloy.

Meddelanden

Kobolt är ett hårt, silvergrått, magnetiskt, metalliskt grundämne som bland annat används som färgpigment till glas och keramik (koboltblått). Det behövs för att mikrober i hästens tarm skall kunna bilda vitamin B12. Brist på kobolt kan leda till nedsatt aptit, minskad tillväxt, ruggig hårrem och i riktigt allvarliga fall blodbrist. Vitamin B12 har fått sitt namn, cyano-kobalamin efter kobolt som utgör en central atom i dess sammansättning. Vitamin B12 är nödvändigt för kroppens produktion av röda blodkroppar och bildandet av myelin som bidrar till nervsystemets funktion. Koboltbrist beror på brist i växter från koboltfattiga jordar. I höga doser är kobolt giftigt och kan leda till sköldkörtelskador, hjärtproblem och i värsta fall vara dödligt.

Effekt på prestationsförmågan

Koboltsalter (t ex koboltklorid) har använts för att öka prestationsförmågan hos idrottare genom att skapa en syrebristliknande respons (via s.k. HIFs), som i sin tur inducerar en ökad EPO-produktion vilket ger fler röda blodkroppar som kan bära syre ut i vävnaderna.

Detta har studerats på försöksdjur och människa och länge varit känt inom idrottsvärlden som en bloddopningsmetod för att öka uthållighet och minska trötthet. Huruvida detsamma gäller för häst har ännu inte visats, men då bildandet av för många röda blodkroppar har visats i svenska studier leda till så kallad polycytemi hos travhästar (”överträningssyndromet”), så är det risk att hästen även kan påverkas negativt. Detta har emellertid inte hindrat att man försökt påverka tävlande hästar – det har på senare år påvisats höga koncentrationer av kobolt vid dopningsfall i såväl Australien som i USA.

Dopningskontroll – internationella tröskelvärden

För att beivra missbruk med kobolt givet i för höga doser så har det nu internationellt tagits fram analysmetoder samt gränsvärden för vad som kan anses vara naturligt eller givet som vitamin B12-injektioner innan angiven karenstid (som i Sverige är minst 96 timmar).
Internationella tröskelvärden för såväl urin som blod infördes i Sverige inför Elitloppet 2016 och finns med på dopningskontrollaboratoriets listor. Även i Norge och övriga Norden har detta gjorts. Efter att det tagits fram ett värde i urin på 100 ng/ml så finns det numer även ett blodvärde på 25 ng/ml plasma, som inte får vara överskridet (tillsammans eller var för sig). Då detta ska avslöja otillåten behandling med kobolt så får värdet inte vara överskridet vare sig vid tävling eller i träning.

Peter Kallings

VMD, Veterinär rådgivare,
Antidopning och medicineringskontroll,
Svensk Travsport/Svensk Galopp.

EN KOMMENTAR

  1. Hur länge finns kobolt kvar i kroppen? Vid överdos ( förgiftning) behandling? Tänker mig att t.o.m. en del av djuren också kan vara överkänsliga mot kobolt. Dör el. avlivas dem i sådana fall?

LÄMNA EN KOMMENTAR

1000 tecken kvar