För en tid sedan tog trottosport upp det faktum att Svensk Travsport (ST) meddelade att de inleder ett samarbete med en stiftelse som går under namnet ”Aktiv Skola”. En stiftelse som visade sig härröra från ett rejält omstritt företag.

ST beskrev vid förkunnandet stiftelsen enligt följande:
Den tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan. Aktiv Skola fokuserar på områdena miljö, mobbning, grooming, hälsa, ohälsa och droger genom skriftligt och rörligt utbildningsmaterial, samt erbjuder tillgång till fri rådgivning via deras förtroendegrupp”.

Det ST inte kände till (och villigt erkände att man inte gjorde) vid tillfället för samarbetets upphandling var att denna stiftelse, som ingår i en koncern och ett aktiebolag som går under namnet Svenska Affärskoncept AB och har sitt säte i Örebro, har ett ganska stökigt förflutet. Tidigare som man gick under namnet Pool Media; ett telemarketingföretag som – bland annat i SVT:s Uppdrag Granskning – i media flitigt figurerat i diskussioner om värderingar och föregåtts av tvivelaktigt rykte (se tidigare artikel i ämnet).

Det var som sagt en kunskap och vetskap som ST vid vårt avslöjande om saken inte hade, och den ansvariga i ärendet, Lisa Persson, uttryckte sig vid det tillfället så här:
”Det stämmer. Så det vi gör nu är att titta över det hela och vi för också en dialog med företaget och stiftelsen just nu. För att helt enkelt se om ryktena och uppgifterna stämmer. Så som vi kan bedöma det för tillfället nu så ser vi inga konstigheter utifrån vårt samarbete, men vi ska titta vidare på det”.

Nu har det gått drygt två veckor, och Lisa Persson (bilden), ungdomsvarig på Svensk Travsport, utvecklar för oss hur man hanterat saken vidare.
– Så fort vi fick kännedom om detta tog vi kontakt med Aktiv Skola och har haft en öppen dialog och flera samtal med dem kring detta. För att få en tydligare bild över hur de arbetar. Detta för att se om informationen som kommit fram stämmer eller inte. Utifrån den information som vi har fått av dem kan vi inte se några konstigheter i vårt nuvarande samarbete. Vi har givetvis också pratat med alla utbildningsansvariga på banorna som sedan tidigare sagt ja till samarbetet och gett dem informationen som vi fått. Vilket har mottagits bra.

– Vi ser detta som ett första steg för travsporten att påbörja ett aktivt arbete med de här frågorna, framförallt i förebyggande syfte, men såklart även om det skulle ske fall av trakasserier eller liknande. Då vi kan få stöd i hur det ska hanteras. Genom samarbetet får vi stöd och verktyg i hur vi och travbanorna kan arbeta för att skapa en trygg plats för våra barn och ungdomar, och samtidigt stötta dem där de behöver ett stöd. Samarbetet är viktigt för hela travsporten då vi aktivt kan börja arbeta med de här frågorna genom att vi får tillgång till Aktiv Skolas material – och om vi så vill, få stöd av Aktiv Skola i hur vi kan involvera deras underlag i vår dagliga verksamhet.


De rykten och uppgifter som uppenbart florerat och kommit fram – hur ser ni på dem?
– Vi har givetvis tagit upp dem med Aktiv Skola och bett dem att helt enkelt bemöta och motbevisa dem. Vilket vi tycker att de gjort. Stiftelsen Aktiv Skola lämnar varje år årsredovisningar och revisionsberättelser till länsstyrelsen i Dalarna som är tillsynsmyndighet för dem. Därutöver granskas stiftelsen också av revisorer. I vår dialog med Aktiv Skola har de förklarat hur de arbetar för att säkerställa att det i fortsättningen inte ska bli tveksamheter kring Stiftelsen Aktiv Skolas struktur och arbete. Från Svensk Travsport kommer vi självklart att fortsätta ha en dialog med Aktiv Skola under året för att säkerställa att samarbetet fortlöper så som vi önskar. Tillsammans med travbanorna gör vi såklart också en utvärdering vid årets slut.

Har ni kommit fram till något definitivt beslut?
– Då vi i vårt samarbete inte kan se några konstigheter har vi valt att fortsätta med samarbetet under året. Som sagt så kommer vi fortsätta att ha en kontinuerlig kontakt med dem och såklart utvärdera arbetet under året och därefter se om och i så fall hur en fortsättning skulle kunna se ut. Vi tycker att möjligheten samarbetet ger oss, att i ett första steg aktivt börja arbeta för att skapa en tryggare travsport för unga, är något vi i travsporten behöver.

Hur har ni resonerat när ni kommit fram till det?
– Att vi ser värdet i att med ett konkret stöd och verktyg stötta våra travbanor i arbetet för att skapa en trygg plats för ungdomar där vi kan erbjuda expertis inom områdena mobbning, hälsa och ohälsa, droger och miljö. Samt att vi utöver det, får material till unga för att på ett enkelt sätt börja prata om detta, samt få ungdomarna själva att börja reflektera över de här olika ämnena.

Henrik Ingvarsson

Läs också relaterat i ämnet:

https://www.trottosport.se/2017/04/06/sts-omstridda-samarbetspartner-hit-eller-bluff/

EN KOMMENTAR

  1. Finns det någon konsekvensanalys av travskolorna. Höga kostnader men ger väldigt få licenser och hästägare.
    Samma med ponnytravet när det gäller att ta steget till stor häst, mycket få som tar licens.

LÄMNA EN KOMMENTAR

1000 tecken kvar