I förra veckan hölls tingsrättsförhandlingar i ett mål gällande den under en E3-uttagningskväll på Romme 2015 förolyckade hästen Delvinator. Och omständigheterna kring dennes död.

Det var alltså under E3-kvalen den 16 juni 2015 som det olyckliga inträffade. Mats Rånlund-tränade Delvinator (e. Adrian Chip) reste sig på bakbenen strax innan start, kusken Thomas Uhrberg föll ur sulkyn, hästen skenade runt banan och efter att så ha gjort ett antal varv tog sig Delvinator till sist ut på stallbacken genom en liten, liten lucka vid stallbacksutfarten. Och när hästen i denna försökte komma igenom denna lucka i grinden och in på stallbacken slog han i gaveln på stålgrinden, i bröstet, började blöda ymnigt och dog strax senare. Till följd av detta.

Målet i Falu Tingsrätt mellan kärande Saxtorps Hästklinik AB och Mats Rånlund AB (genom advokat Staffan Uvabäck) och svarande Dalarnas Travsällskap (genom advokat Kjell Olsson) – där saken gäller skadestånd – handlar alltså om att käranden anser det ostridigt att hästen Delvinator erhållit så omfattande skador att denne strax efter förolyckades när han försökte komma ut i den grind som varit öppen i cirka 50 cm. En öppning som var för liten för Delvinator. Rommes förfarande med grinden strider enligt käranden mot Svensk Travsports regelverk SÄKRA BANOR, vilket togs fram 2014. Man hänvisar också till Svensk Travsports utredning om saken, där det har konstaterats att ”den halvstängda grinden” var orsaken till dödsfallet och att det konstaterats att grinden i vid sådana här situationer ska vara stängd.

För detta begär käranden skadestånd och värderar skadan, avhängt Delvinators marknadsvärde vid tillfället, till 1.100.000 kronor jämte ränta.

Svaranden (Dalarnas Travsällskap) ”bestrider försumlighet i påstått avseende och att därigenom förorskat travhästen Delvinators död”.
Dalarnas Travsällskap beskriver skeendet; att under tiden Delvinator befann sig på andra sidan banan sett från stallbacksutfarten valde personalen att öppna grinden för loppets övriga hästar, för att dessa skulle komma undan Delvinator under dennes skentur. Ett, enligt Dalarnas Travsällskap, fullt tillåtet tillvägagångsätt ”enligt Svensk Travsport”. Vidare anser svaranden Dalarnas Travsällskap att Delvinator under sitt första skenande varv runt banan sprungit så nära staketet i banans ytterkant att sulkyn flera gånger slagit emot staketet, vilket gjort att sulkyn slagits sönder – och senare träffat elmotorn som öppnar och stänger stallbacksgrinden. I efterhand har konstaterats att den sönderslagna elmotorn blockerade stängningen, enligt svaranden.

Som också anser att situationen förvärrades av att hästen tränare och delägare befann sig på banan för att försöka ta fast hästen.

Skulle det komma till skadestånd, anser man beloppet och värdering för Delvinator till 500.000 kronor jämte ränta.

Dom är planerad att meddelas den 5 maj.

Henrik Ingvarsson

4 KOMMENTARER

    • Fantasi värdering av det grövsta slaget!

      En Adrian Chip avkomma som vunnit 1 lopp som 2åring. Absolut var det en ”fin” häst men ingen stjärna.

  1. Dessa mål i tingsrätter är helt meningslösa, förlorande part lär definitivt överklaga till hovrätt och som alltid lär det i slutändan bli advokaterna som är största vinnare. Tingsrätter med politiskt utsedda nämndemän är ett rent lotteri när det gäller skadestånd ( Forsellfallet är samma sak). Travet borde göra det som blir allt vanligare när det gäller skadeståndsmål och det är att satsa på skiljenämnder där parterna förbinder sig att acceptera domslutet. Detta blir avsevärt billigare och säkerligen också mer kompetenta domslut. Jurister som jobbar med detta är ofta betydligt kunnigare och mer erfarna än vad som går att finna i tingsrätter.

LÄMNA EN KOMMENTAR

1000 tecken kvar