Som trottosport under torsdagen i förra veckan, som första media rapporterade om, blev en före detta travtränare då dömd till fängelse för sexualbrott.
Han fick samma dag också beträdandeförbud på samtliga svenska travbanor.
Ett beträndandeförbud som det förekommer ett flertal uppgifter om att den dömde ska ha brutit emot.
Och – vad gäller egentligen kring just ett sådant förbud?

Det var som sagt förra torsdagen som en före detta travtränare, som åtalats för våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande under åren 2011–2013, dömdes till fängelse i ett år och tio månader. Och även till att betala skadestånd till de båda målsägandena med 35.000 respektive 205.000 kronor. Detta för våldtäkt mot barn, alternativt sexuellt ofredande i ett fall och sexuellt ofredande i två andra fall, samt våldtäkt mot barn i flera fall. Och Tingsrätten fann alltså den åtalade skyldig på åtalspunkterna, vars påföljd som sagt bestämdes till fängelse i ett år och tio månader.

Samma dag gick Svensk Travsport på sin webbplats ut med föjande:

Licensen, vid den aktuella tidpunkten av elitlärlingsstatus, drogs som det står i utskicket in för den aktuella personen i december. Däremot började beträdandeförbudet inte träda i kraft förrän från och med i fredags: den 3 februari. I samband med detta skickades följande ut till de svenska travbanorna:

Denna aktuella fredag körde Solvalla lunch-/eftermiddagstävlingar och mer än en uppgift har gjort gällande att den dömde trots sitt beträdandeförbud befann sig på huvudstadsarenan och dess stallbacke denna dag. Inte minst sedan personens eget facebookstatus visat att han befunnit sig just på Solvalla – och själv har både dels konverserat i ämnet, dels heller inte förnekat att han varit på banan.
Enligt Johan Lindberg, ST:s generalsekreterare, har så dock inte varit fallet:
– Så som vår kännedom är så blev personen i fråga informerad och avvisad utanför området i fredags. Vi känner dock till om taggningen på Facebook, som kan
göras utanför grindarna, men ingen som vi vet har sett
personen inne på området, säger Lindberg.

Hur fungerar det då annars rent allmänt kring beträdandeförbud. Enligt ST:s utskick som visas ovan har banorna ingen rätt att avvisa personen om denne inte frivilligt lämnar anläggningen vid tillsägelse.

Vilket blir så nästa moment, efter det att – enligt instruktionerna ovan – ST kontaktats?
– Det banan kan göra är att informera ordningsvakter/biljettkontrollanter om att personen är avvisad. Blir det en ordningsstörning så gäller polislagens 13:e paragraf. Banan kan då, om inte ordningsvakter löst det, kalla på polis för omhändertagande, förklarar Johan Lindberg.

Och fortsätter:
– Svensk Travsport kan agera enligt de svenska lagar som finns när det gäller en offentlig tillställning. Om personen kommer in på den offentliga tillställningen och rekvisitan för brott täcks kan man åter luta sig efter polislagens 13:e paragraf alternativt att brottet är bedrägligt beteende, detta om man ej betalt inträde där detta krävs. – I annat fall handlar det om civilrättsligt ärende, där arrangören får utöva sanktioner mot personen i fråga. Till exempel förlänga avstängning, beträdandeförbud eller annat.

Henrik Ingvarsson

Foto: KANAL75

2 KOMMENTARER

  1. Är detta inte ett spel för galleriet? Den stora massan av besökare och aktiva inom sporten vet ju inte vem förbudet gäller för. De kanske rentav umgås på stallbacken utan att veta vad som gäller. För att förbudet skall bli riktigt verksamt anser jag att namnet på personen ifråga jämte bild publiceras.

LÄMNA EN KOMMENTAR

1000 tecken kvar