Efter domen kring Lover Face-fallet i slutet av december börjar det nu bli skarpt läge för Fabrice Souloy även rörande fallen i Norden. Mer specifikt det som gäller Un Mec d’Eripre vid dennes tredjeplats i Elitloppet på Solvalla samt från de starter Un Mec d’Heripre, Lionel, Your Highness och Timono Ek gjorde under Oslo Grand Prix-helgen.

Idag har nämligen såväl Svenskt Travsport (ST) som Det Norske Travselskap (DNT) gått ut med kommunikeer kring fallet.

”ST har anmält Souloy till Ansvarsnämnden med förstahandsyrkandet att Souloy brutit mot 44 § Tävlingsreglementet med avsikt att påverka Un Mec d’Heripres prestationsförmåga i Elitloppet 2016.
Det Norske Travselskap (DNT) har samtidigt, till Domskommittén i Norge, anmält Souloy for forsettlig overtredelse Dopingreglementets § 2 (1) a), og med en påstand om utelukkelse på livstid dersom han finnes skyldig”.

DNT yrkar alltså på ingenting mindre än livstidsavstängning. Dessutom vill DNT att Souloy döms till 250.000 norska kronor i böter.

Och ST och DNT är tydliga om vad de anser ska gälla:
”Både ST och DNT vill i detta sammanhang påtala att det varit fråga om avsiktliga, systematiska brott på högsta elitnivå som dessutom är djurskyddsmässigt förkastliga, då det inte finns någon relevant anledning att injicera tungmetaller i stora mängder i försvarslösa djur. Det är känt att höga koncentrationer av kobolt är skadligt för både människor och djur, men det används ändå för att otillåtet öka kroppens produktion av EPO, i syfte att påverka prestationsförmågan.

ST och DNT trycker särskilt på vikten av trovärdighet för travsporten och de grundpelare som ska genomsyra all verksamhet, nämligen djurskydd, spelsäkerhet och tävlingar på lika
villkor.

Fabrice Souloys ombud, advokaten Staffan Uvabeck (bilden ovan), har givits tre veckors svarsfrist på ST:s och DNT:s anmälningar.”

Henrik Ingvarsson

Advokaten: ”Det är befängt”

3 KOMMENTARER

  1. Innan drevet om offentlig ”avrättning” tar fart kanske man skall sansa sig innan man instämmer i kören.

    Att ärendet med stor sannolikhet blir föremål för rättslig process känns givet.

    Personligen inväntar jag en komplett rättslig prövning med total genomlysning av fakta från BÅDA sidor innan jag eventuellt begär Fabrice utslängd på lång tid/livstid.

    Att en sådan här markering från Norge/Sverige får konsekvenser i form av ”motåtgärder” från Frankrike kan vi ta för givet. Så fungerar ”politik” och travet är inget undantag.

    Säger inte att detta skulle vara ett hinder för skandinavisk rättsskipning av överträdelser utförda av fransmän, men vi kan garanterat räkna med nåt motsvarande yrkande från franskt håll om det dyker upp nån halvbagatell där travtränarlicensen är Norsk/Svensk.

LÄMNA EN KOMMENTAR

1000 tecken kvar