Foto: Jörgen Tufvesson ALN Solvalla 100530 Elitloppsdagen 2010

Ärendet kring Jörgen Sjunnesson och hans upprepade sexuella trakasserier och ofredanden kan inte ha undgått någon som är intresserad av travsport. I synnerhet ingen som besöker denna travsajt någorlunda frekvent.

Det var till exempel vi som avslöjade hela saken för drygt två veckor sedan. Det var uppgifter på denna sajt som gjorde att fler kvinnor sedan hörde av sig både till oss och till Svensk Travsport (ST), det var uppgifter på denna sajt som låg till grund till att ST:s generalsekreterare Johan Lindberg dagen därpå stängde av Sjunnesson (bilden).image-1

Såväl ST:s topp Johan Lindberg som deras ansvariga för etiska frågor, Lisa Persson, fördömde i detta läge beteendet å det bestämdaste Sjunnessons upprepade handlingar. I sitt veckobrev underströk Lindberg ytterligare vikten av att saker som dessa kommer fram, ja vi och vårt arbete hyllades till och med en smula (fyra dagar efter att avstängningen för Sjunnesson hävts nämner han däremot inte saken med ett enda ord, i senaste veckobrevs upplaga).

Jag måste tillstå att vi i utgångsläget för drygt två veckor sedan fick en känsla av att travsporten hade kommit en bit på väg. Att det åtminstone pekade åt rätt håll. I frågor som dessa, frågor som påverkar en hel bransch, som varit en … hur ska vi uttrycka det … på många vis och i sammanhang en del av en jargong i alla år; där kvinnor är de som i stort sett alltid står lägre i grad, ofta i beroendeställning, i hög grad ”ska tåla” kommentarer, ”roliga skämt” och diverse förslag. Och ibland mer än så.

EN VIKTIG FRÅGA

Det här är en ytterligt viktig fråga, i vår värld totalt elementär, för att föra sporten vidare och framåt. För att få den mer modern, jämställd, trovärdig.

Nämen det var samtycke, hojtar någon kring historien med Jörgen Sjunnesson. Jodå, det var det givetvis garanterat, vid något tillfälle eller till och fler därtill. Ska man vara lite rakt på sak och rent krasst; det vore ju liksom själva tusan om det i den mängd sms-meddelanden och bilderbjudanden som varit skickat och till så många som varit fallet … liksom inte uppstod napp någon gång.
Eller så som det också i sammanhanget påtalas – lite mildare – att inget tvång var inblandat

För många kvinnor, och yngre tjejer, är det som sagt som blivit drabbade. Upprepade gånger. I hög grad har det handlat om icke samtycke. I möjligen den gamla andan att; det ska man väl tåla, ”det är väl inte så farligt”.
Vem är då denna ”någon” som hojtar om att inget tvång var inblandat och att det finns två sidor av myntet (det gör det såklart alltid, men i vilken grad?).
Ja, en av de som är inne på den linjen är ST:s chefsjurist Göran Wahlman som är inne på den linjen.

Till Aftonbladet säger Wahlman, som tillsammans med Lisa Persson (bilden) sägs ha skött utredningen, lisa-perssoni samband med att avstängningen för Sjunnesson efter mindre än två veckor hävs. Om just utredningen och licenskommitténs beslut:

”Utifrån vad vi föreslog så blev det som vi tänkte att det skulle bli. Vi kom fram till att det inte fanns något brott att styrka på något sätt, det var inga underåriga tjejer, eller tvång inblandat. Då är det ganska naturligt att det blir så här”.

Så, hur ligger det till att börja med till kring just detta?
Jo, det stämmer helt enkelt inte.
Skövdeadvokaten Staffan Uvabäck, känd från flera ”travsportsliga” mål, säger till exempel till oss att det tveklöst kan finnas utrymme för brott. Det hela är avhängt ”syftet”, ”mottagarens reaktion”, och ”uppsåtet”. Enligt Uvabäck är det hela inte helt lättydligt, men att säga att förehavandet INTE är brottsligt måste sägas vara en ytterst lättvindig, rent av felaktig kommentar.

EN BROTTSLIG HANDLING

Chefsåklagaren Fredrik Skoglund i Falun är än mer bestämd – att skicka bilder på sitt könsorgan, så kallade ”dickpics”, är enligt honom verkligen brottsligt. Om man dessutom som i detta fall gör det i stor utsträckning så är det till och med ett brott som kan hamna på fängelsenivå. Det säger Skoglund till SVT, vilka i dagarna just har tagit upp och berört precis de här frågorna.
Enligt krimonologen Nina Rung är det att jämföras med att blotta sig i det ”verkliga livet”. Och detta är sexuellt ofredande och brottsligt, säger hon.

För det andra: BEHÖVER det ens vara civilrättsligt brottsligt för att man ska kunna få sin licens indragen? Självklart inte, om en person anses olämplig i sporten och till exempel skadar dess anseende. Om Svensk Travsport bara ställde sig upp och vågade. Visade att man kunde stå för någonting. Det som man till exempel ju tydligt proklamerar för i sina etiska dokument – ”En trovärdig travsport”.

Licenskommitén? Den som till slut officiellt och på papperet dömer i ärendet, på inrådan av Wahlman? Den samlingen i synnerhet äldre herrar och tveksam kompetens i frågorna gör den svår att ens kommentera. De har ju dessutom fått ytterst starka rekommendationer från en viss chefsjurist. En chefsjurist med på förbundet helt uppenbart enormt stor makt.

För att dra in en licens; efter det sett till så att Sjunnesson fått den vård han uppenbart behöver, med stor fördel uttalat sig fördömande kring handlingarna och eventuell kvinnosyn i travsporten var tydligtvis inget alternativt för denna licenskommité.

SPELADE EN BETYDANDE ROLL

Vad finns då mer att ta upp kring denne Göran Wahlman (bilden nedan), chefsjuristen på Svensk Travsport?

Ja, i den så kallade Estlandsaffären 2011 spelade Wahlman också en betydande roll. Estlandsaffären, som handlar om att unghästar dog under värsta tänkbara förlopp på en färjestransport från Estland till storSverige.

Ansvarig tränare för hästarna var Jan Hellstedt som hade givit Jevgeni Ivanov i uppdrag att träna hästarna i Estland.
Uppenbart är att Hellstedts träningslista inte var sanningsenlig. Hästar  fanns på Hellstedts lista men var tränade i ett annat land. Skälet till det var att hästägarna skulle dra nytta av detta genom att få möjlighet till premiepengar. Bara hästar som har tränare verksam i Sverige kan dessa bidrag.
Något ansvar för den tragiska olyckan utkrävdes dock inte av Svensk Travsport mot varken Hellstedt eller Ivanov. Ironiskt nog fick den senare ”istället” A-licens i Sverige.
– ST har framfört lögner och som uppenbart är initierade av Wahlman som ju ledde utredningen. De påstod bland annat att länsstyrelsen hade gjort en kontroll av fordonet som transporterade hästarna utan att hitta något fel. Det var en lögn. Då påstod Wahlman att polisen hade meddelat ST detta om transporten. Det har jag fått skriftligt besked av polisen om att så inte var fallet. En ny lögn alltså, säger John Backlund som var ägare till några av de omkomna hästarna.

– När sedan Wahlman vittnade om saken i tingsrätten sa han att det var vanligt att man gjorde så här, att Jan Hellstedt hade 15 hästar på sin träningslista utan att ha dessa i träning. Det beklagliga är att ingen behöver stå till svars för lögnerna, fortsätter Backlund.

I det här sammanhanget bör påpekas att Göran Wahlman och Jan Hellstedt tidigare suttit i ST:s licenskommitté tillsammans. Dessutom att Wahlman har kört amatörlopp åt Hellstedt.

amatorkusk

 

Att det också finns tveksamheter i den så kallade ”lärlingsaffären” har det också redogjorts om här på denna travsajt. I ett fall som trots att ST kände till den inte kom upp till ytan förrän vi förde fram den till ljuset och där det finns förehavanden som måste anses ytterst tveksamma i den utredning som Göran Wahlman var ansvarig för.

 

Det är också Göran Wahlman som är namnet på den ”höga ST-tjänsteman” vi skrev om tidigt i höstas. Artikeln, som finns här, tog upp en händelse där en ”ST-man” åkt fast i en hastighetskontroll på en 70-sträcka (bilens hastighet mättes upp till 83 km/h). Chefsjuristen nekade dock till fortkörningen, bland annat med hänvisande till att det var fel på tjänstebilens hastighetsmätare. Ja, han nekade så till den mildra grad att han tog det till domstol; och tingsrätten avgjorde det hela till 2.000 kronor i böter för den milda fortkörningen.

WAHLMAN LÅSTE DÖRREN

Wahlman nöjde sig dock inte med det. Han överklagade saken till Svea Hovrätt. Där yrkade han på att domen i första hand skulle undanröjas och återförvisa målet till tingsrätten eller, i andra hand, ogilla åtalet.

I hovrätten anförde Whalman bland annat att tingsrätten gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel eftersom domstolen företagit målet till avgörande trots att han inte varit delgiven en stämningsansökan. Det stannar dock inte där; när Wahlman skulle delges just denna stämning skickades en polispatrull till hans bostad. Poliserna ringde på dörren och Göran Wahlman öppnade. När han fick se polispatrullen drog han dock snabbt igen dörren och låste in sig.

Enligt instruktionen lämnade då poliserna handlingarna på trappan och ska ha ropat att delgivningen låg där. Polismännen har bedömt det som högst osannolikt att tjänstemannen inte skall ha uppfattat meddelandet.

HAN HAR STOR MAKT
Det är svårt att inte framhärda att här framträder en bild där den ena tveksamma händelsen efter den andra omger denne Wahlman. I ett ST, där han uppenbart trots detta sitter inne med stor makt, och där han tydligtvis trots alla affärer och tveksamma uppträdanden har fortsatt förtroende såväl från sin chef Johan Lindberg – trots att denne uppenbart exempelvis blivit rejält överkörd i Sjunnesson-fallet – som från styrelsen, med ordförande Hans Ljungqvist (bilden) i spetsen.Hans Ljuntgkvist

Frågan man ställer sig är. på vilka grunder? Av vilka anledningar? I detta förbund, där som sagt män som står bakom män styrs av män och åter – företrädesvis äldre – män?

Vilka mekanismer styr? Var går egentligen gränserna för när konsekvenser träder in? Finns det någon sådan överhuvudtaget? Kan det rent av finnas hållhakar på varandra och att det just är därför?

Nu spekuleras det en del här, månne en smula lättvindigt lösa frågor; det är bara det att det är väldigt svårt att låta bli.

Någonting är nämligen väldigt, väldigt unket i allt det här.
Med – som sagt – inte minst med deN senaste Jörgen Sjunnesson-historien i färskt minne.
Och avslutningsvis tar jag faktiskt friheten att citera Johan Croneman från dennes krönika i DN i lördags. Där han skrev:

”Det ryktas förresten att ordet ´ryggrad´ skall slopas i svenska akademiens ordlista. På tiden.”

Huvudet på spiken, om man så säger. Även i detta sammanhang.

Ja som sagt – hur kan de här uppenbart graverande tveksamheterna på travsportens centralförbund få fortsätta?

Fotnot: Vi har ställt några frågor till Göran Wahlman angående de händelser vi här har tagit upp. Svaren på dessa kommer att publiceras senare under dagen.

Henrik Ingvarsson/Lennart Persson

ST-mannen låste in sig när polisen kom

30 KOMMENTARER

 1. Hönan eller Ägget

  Är det tjänstemanna ansvar eller styrelse ansvar när vänster hand gör annorlunda än den högra?
  Om prövning inte kan ske med grund av att sportens anseende skadats- Vem bär ansvaret för detta?

  Är reglementet förenligt med värdegrunden ?

  Att reagera på ett sjukt beteende hjälper såväl sjuk som den som riskerar att drabbas.
  Det går inte att samtidigt titta bort när rykten och fakta blandades redan i somras.

  Av alla historier lär vi oss att —gör om gör rätt inte gäller i vår sports värld
  Här gäller gör fel ,blunda och ducka bakom bristfälligt reglemente med hjälp av bristande värdegrund.

  Vi alla är människor som gör fel-men styrkan ligger i att inse detta!!

  Vad har svensk travsport lärt sig alla misstag?
  och finns det en anledning till att vi har svårt att rekrytera yngre in i vår sport?

 2. Usch ja … Bra skrivet men jörgen har skrivit till oxå å alltid va snäll å bemötlig å tror tjejena visat intresse tillbaks han skickat bilder till å att det är borttaget senare, sen stinker värkligen allt ST (stasi) gör för stunden å man skulle gärna sett att alla dom togd bort så vi får in en tryg ryggrad i sporten igjen, ja å pappa ha Inga travare länge å allt som görs gynnar bara dom stora … Som att kasta en frälsarkrans till någon som redan står på land

 3. Nämn en enda person i ledande ställning inom svensk travsport som har stake och kan stå för det han eller hon säger och gör.

  Det skulle behövas folk som inte gömmer sig när det hettar till. Och som inte är fega och lama. Alla dessa tjejer i beroendeposition vem företräder dem. Det skulle egentligen räcka med att ST skötte sig klanderfritt, men när de inte gör de måste myndigheter och fackliga organisationer gripa in.

  Detta patetiska code of conduct är inget värt alls. Absolut ingenting. Men det är ofta så när det inte finns något bakom då kör man istället med tjusiga formuleringar och titlar.

  Jag hade bara bra chefer på Svenska Spel, Visby, men en gång blev jag matt när en chef stod i 40 minuter och babblade på om en ny organisation med semicoola namnet Labbet. Bakom Labbet fanns absolut ingenting av värde. Det var likadant när Löfven höll sitt första 1:a maj tal på Götaplatsen. Han svängde sig med ett häftigt namn på en ny struktur som skulle skapa fler jobb. Ihåligt det med.

 4. Tack för detta viktiga inlägg!

  Om jag minns rätt gav även Göran Wahlman råd till Hellstedt ang. ansvarsförsäkringen och hur denne skulle agera när Estlands-händelsen inträffat.

 5. Ja på min bucketlista över vilka som ska försvinna i från (ST)asi så har GW hållt den första platsen i många år.Johan Lindberg hade chansen att vinna våra förtroenden när han tillträdde som general men han tog inte den chansen och då tänker jag först och främst på det SK Estlands fallet så han ligger på en klar andra plats sen skulle jag nog kunna räkna upp minst ett 15 tal till.

 6. Frågan är hur det går till att få in en ny styrelse som kan ta tag i alla problem och med ett sunt förnuft skapa en en sund svensk travsport med en normalt fungerande organisation igen?

 7. Wahlman – han hör ju till den innersta cirkeln. Har suttit så länge och är en nyttig kunskapsbank för ”nye” Lindberg att det inte är lätt att göra sig av med honom. Wahlman är ”mer ST” än någon annan på förbundet. Så ser problemet ut.
  Här är ST egen presentation av ledningen:
  Stab
  Staben är kretsen kring generalsekreteraren. Här finns den administrative chefen, som bl.a. hanterar övergripande IT-relaterade frågeställningar. Här finns också Svensk Travsports säkerhetschef och jurist.

  Johan Lindberg, generalsekreterare
  Telefon: 070-397 35 00
  E-post: johan.lindberg@travsport.se

  Per Öström, administrativ chef
  Telefon: 08-627 22 36, 070-527 22 36
  E-post: per.ostrom@travsport.se

  Göran Wahlman, förbundsjurist, 08-627 20 32
  Anette Berglund, assistent (stab och avelsavdelningen), 08-627 22 98

 8. En sak är i alla fall säker och det är att vår dotter aldrig kommer att beblanda sig med travsporten och riskera att råka ut för rötägg som Jörgen Sjunnesson. Vi är några föräldrar som gått ihop och bett skolan varna för den här branschen. När man nu också läser om Göran Wahlman vill man bara kräkas!

  • Den här typen av människor finns tyvärr i alla branscher. Det finns rötägg på alla arbetsplatser och de flesta arbetsplatser är tyvärr dåliga på att hantera sådana här situationer. Så din ”aktion” är nog rätt meningslös såvida du inte vill bädda in din dotter i bomull.

  • Tycker att signaturen ”Anette” på ett bra sätt illustrerar hur många utanför sporten reagerar på dessa historier, även om de flesta förmodligen avstår från att aktivt motverka sporten. Vanligare är nog att man säger sin mening och sprider informationen först om frågan kommer upp, och givetvis är det då mindre viktigt att värna om sporten än att t ex varna (berätta vad man vet) en god vän vars dotter vill söka sig till sporten. Detsamma gäller Estlandsaffären etc
   Det är ju det som är själva innebörden i orden ”skada travsportens anseende”.
   För folk utanför sporten kommer lojaliteten självklart alltid i första hand vara mot de personer man har i sin närhet och inte mot sporten. Och nej, det är inte vanligt att det går till på det här sättet i alla branscher, absolut inte.

   • Vanligt och vanligt, det är väl inget vanligt beteende någonstans. Men beteendet finns överallt, i alla samhällsklasser, inom alla branscher, inom alla sporter, det är inte unikt för travsporten. Det är bara så att det inte skrivs om det om det sker på en ”vanlig” arbetsplats för det finns inget allmänintresse om ”Kalle trakasserar yngre, kvinnliga kollegor på AB Dumhet”. Därmed inte sagt att beteendet från JS är okey, inte heller ST:s agerande i frågan.

  • Att beteendet förekommer överallt har jag inte yttrat mig om, bara att det inte är vanligt att det hanteras på det sätt som ST gjort. Om inte annat finns arbetsmiljölagar som arbetsgivare är skyldiga att efterleva, men de flesta är också måna om att bibehålla sin trovärdighet hos befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners och anställda eftersom det är en förutsättning för att överleva.
   Anledningen till att dessa historier omskrivs och diskuteras beror i mina ögon enbart på att ST inte hanterat varje ärende i enlighet med deras egna uttalade värdegrunder och regler, inte att allmänintresset för travsporten är större. Om de skött dessa ärenden korrekt så hade ingen av oss känt till vad som hänt och vi hade istället kunnat prata om det vi egentligen är intresserade av: travsport. JS m fl hade fått ta konsekvenserna av sitt handlande, men hade också sluppit ”hängas ut”.

   • Jo, det är tyvärr vanligt att arbetsplatser väljer att blunda för sådant här. De utsatta väljer att inte gå vidare för de är rädda om sina jobb, eller så säger de upp sig och hittar ett annat jobb. Den skyldige jobbar kvar och allt sopas under mattan. Det finns så mycket vi inte känner till, för det skrivs inte om varje enskilt fall eftersom ingen vill skylta med sina namn i tidningarna. Arbetsmiljön på de flesta arbetsplatser har heller inget allmänintresse. Att tro att det här är något sällsynt är naivt.

    • Vi får nog lämna det vid att vi har erfarenheter från olika branscher och olika befattningar, snarare än att du är realist och jag naiv. Det finns många företag som skapar arbetsmiljöer där gränsen går betydligt tidigare än vid trakasserier, det är ingen gissning eller förhoppning från min sida.
     Min uppfattning kvarstår därför att det inte är vanligt att den typen av fall hanteras så som ST gjort.

     • Givetvis finns det många företag som skapar bra arbetsmiljö, det har väl aldrig varit fråga om annat. Däremot finns det också många företag där både det ena och det andra slinker igenom utan åtgärder. Vad befattningarna har med saken att göra är ju fullständigt irrelevant i sammanhanget. Oavsett befattning är det alltid oacceptabelt med sexuella trakasserier eller annan mobbing. Du har väl haft tur, eller så har du varit omgiven av en blundande omgivning, eller så går du med skygglappar själv.

     • Ja jisses, vi får lämna diskussionen. Som jag sa beror förmodligen våra olika uppfattningar på att vi har erfarenhet från olika branscher och olika befattningar – inte som andra har, utan som vi haft/har själva. Man kan t ex ha en befattning som gör att man har insyn i hur det går till, från arbetsgivares sida.
      Innebörden i den meningen var i alla fall, vilket tydligen gick dig helt förbi, att båda därför kan ha rätt i sin uppfattning.
      Din sista mening är ju bara hur respektlös som helst.

     • Ja jisses Sofia. Det enda jag säger är att detta beteende finns inom alla branscher (inte på alla arbetsplatser). Att det finns överallt runt omkring oss och att ST:s agerande inte är unikt. Då går du fullständigt i taket?! Jag förstår inte ditt problem med att jag belyser en otrevlig verklighet för många kvinnor. Jag skulle snarare säga att det är respektlöst av dig att inte ge de utsatta runt om i vårt samhälle, på olika arbetsplatser, inom olika sporter och andra sammanhang ett erkännande! Det finns, det kommer alltid att finnas. Sorgligt men sant. Dock är det bra att det belyses, bland annat här, så folk får upp ögonen och fler vågar anmäla.

  • Det finns rötägg i alla branscher och även om det är svårt att komma till rätta med problem när kretsen runt drabbade är handlingsförlamade och högre tjänstemän har egen syjunta, så är det helt fel att varna för en bransch på grundkrav några få ärkepuckon. Har bra koll på både trav-galopp OCH ridsport, i den sistnämnda finns flest problem och mest negligerande mot BÅDE t å och fyrbenta. Travskolorna jobbar häcken av sig för att ungdomar och vuxna ska få umgås med hästar, i stort sett överallt fungerar travsporten som en familj och travskolorna är i stort sett enda möjlighet om man i te ärver eller föds in i travets bubbla. Som mångårig hästsportjournalist och dessutom aktiv, med bakgrund från både klinik, hästsportens hus och proffsverksamhet finns mycket bra koll på travfolket, och de FÅ som inte sköter sig, ska BORT genom näringsförbud, beträdelseförbud och vid allvarliga incidenter civil domstol. Har även varit jur.ombud i ett par fall, och den rädsla som finns ”när det händer något” är total! Inte minst från den drabbade! Vad är ni rädda för? Städa upp så slipper vi alla dessa skriverier om våld, porr och dårar.

 9. Strålande krönika
  Kejsaren är naken
  Frälsaren existerar inte
  Hovet endast bockar och krusar med foten.
  Tomt ekar ropen på rättvisa.

 10. Det är givet att det i sammanhang som dessa dyker upp individer med helt egna agendor som t ex ”Anette” och som på inget sätt värnar om sporten. Just därför är det extra viktigt att ett centralförbund lyckas hålla sin verksamhet rumsren och fri från vänskapskorruption och nepotism. Förbundsjuristen verkar sakna både tydliga gränser mellan sig själv och sina vänner och en etisk kompass. Att t ex försvara premieloppsfusk med att ”alla andra gör” är på en 15-årings argumentationsnivå. Jag hoppas ändå att den här bloggen inte startar något drev mot honom. Han är människa precis som Sjunnesson. Om det är jämställt med blottning att sprida foton på sitt könsorgan borde det vara jämställt med stenkastning att starta drev. Däremot hoppas jag att ST som arbetsgivare initierar att också Wahlman går i terapi för att hitta ett vuxet förhållningssätt till omvärlden.

 11. En sådan människa, som överklagar fortkörningsböter för att hastighetsmätaren ”är trasig”, kallas rättshaverist.
  En sådan människa, som inte vågar ta emot en delgivning, är feg och självisk.
  Att ha en feg, självisk rättshaverist på positionen som chefsjurist kan aldrig vara bra! Varken på Svensk Travsport eller i något annat sammanhang.

 12. Det stämmer Helena, han gav råd till Hellstedt i Estlandsärendet o sa att han inte trodde att travsportens sätt att sätta upp hästar på träningslista efter muntliga avtal skulle hålla som bevis civilrättsligt. O där fick han ju rätt. Det var ju även en veterinär inblandad i ärendet..som åkte ut till de 2 överlevande hästarna när de gömde sig ute i Bro. Gav enbart vätskeersättning till den ena o åkte hem. Den fick avlivas. Inga journaler skrevs, inget rapporterades…inga fakturor skickades. Han fick samma stränga straff som Hellstedt o Ivanov…business as usual. Hellstedt såg även till att datumet ändrades i efterhand på den som överlevde, till ägaren sa han bara ”det är lugnt Anders, det är mina kompisar som jobbar på ST” Även där fick de rätt, datumet ändrades så det inte blev något ”hack” i tiden den var i träning. Gäller att ha kontakter.

 13. GW känns mer kriminell än jurist. Är det så illa undrar man ju vad det är för en flane som rekryterat honom. Minst lika viktigt att man draftar skickligt. Det är där grunden läggs. Tyvärr är travsporten i mångt och mycket en inavlad liten familj som helt saknar spänst och dynamik. Bonnigt och daterat. Har det inte hänt nåt i den saken under alla dessa år känns det tveksamt att något kommer hända framgent.

  Avgå alla!

 14. Det verkliga hotet är och har varit Ljungkvist och ingen annan.Denna man hade fått avgå för längesedan i vilket normalt företag som helst(Ink)Kebab gatuköp!!Lycka till Svensktravsport=Svenska travbanor som är direkt ansvariga och som sitter på den totala makten som Tillsätter och avsätter typ Ljungkvist=Sorgligt pinsamt vad kasst det är inom sporten.

 15. Jag funderar vilket ansvar styrelsen har? Är det så att det behövs mer kompetens inom juridiska frågor och då särskilt jävsfrågor? Jämställdhetskompetensen verkar ju inte heller finnas i någon större omfattning. Här har nog valberedningen en mycket viktig roll att föreslå personer med den kompetens som behövs. Erik Adielsson i all ära men han kanske inte är expert inom dessa områden.
  Om dessa kompetenser hade funnits hade styrelsen kunnat begära sjösättande av t.ex. en jämställdhetsplan och tydliga riktlinjer för jävsfrågor.

 16. Jag tycker det är tydligt att det inte finns någon plan eller några riktlinjer när det gäller jävsfrågor inom ST. Jag frågade GW i ST’s chatt och fick det är ”uttömmande” svaret angående ST’s arbete med jävsfrågor.
  ”Hej Mattias! Vi har ett arbete att göra gällande jävsfrågor, men självklart är många anställda på ST väldigt travintresserade och känner många i branschen. Det ser vi dock övervägande som positivt då vi vill ha kompetent personal med stora kunskaper om travsporten. Det är en balansgång som gäller alla anställda och förtroendevalda inom sporten. /Göran”

LÄMNA EN KOMMENTAR

1000 tecken kvar