Telefonens surrade, i andra ändan fanns Stefan Johansson, styrelseordföranden i TR Media som jag har sökt för att ställa några frågor om turbulensen på Travronden.

– Jag har varit utan mobiltäckning i ett par dagar och har heller inte sett något meddelande från dig, säger Stefan.

Som också vill påpeka att han inte är känd för att smita undan utan står till tjänst när någon vill prata med honom.

Nu har jag därför fått svaren jag eftersökt.

När det gäller den viktigaste frågan, om Stefan fortfarande har förtroende för Travrondens chefredaktör Joakim Svensson passar Stefan. Han hänvisar istället till sin VD Daniel Livensjö (bilden).daniel-livensjo

Däremot säger Stefan att han och styrelsen fortfarande har förtroende för Joakim Svensson som ansvarig utgivare.

Här är frågorna och svaren:

Hur upplever du turbulensen på Travronden med tanke på hur många medarbetare som på sistone har sagt upp sig?

– Det är naturligtvis olyckligt att många slutar på det här sättet. Dessutom är det ju mycket kompetens som försvinner på en gång. Och som inte är lätta att ersätta, åtminstone inte i det korta perspektivet.

Är du bekymrad över att flera duktiga och rutinerade medarbetare med hög kompetens försvinner från tidningen?

– Som sagt så är det djäkligt olyckligt att vi tappar så många duktiga medarbetare.

Är det acceptabelt att chefredaktören Joakim Svensson (bilden), som också är ansvarig utgivare, publicerar en krönika med felaktiga anklagelser mot personer trots att en av tidningens medarbetare påtalat felaktigheterna och uppmanat chefredaktören att inte publicera krönikan i det skick som förelåg?svensson_joakim_halvfsv

– Jag är inte tillräckligt insatt i vad som har skett. Men det är den ansvarige utgivarens uppgift att ansvara för att det som publiceras är sakligt och korrekt. De två orden är vår ledstjärna när det gäller Travronden.

Är det acceptabelt att chefredaktören skriver en artikel och undertecknar den med två medarbetares namn?

– Samma sak här, jag har ingen kunskap om vad som hänt men generellt kan sägas att chefredaktören inte skall skriva en artikel och underteckna den med andra medarbetares namn om det inte finns en överenskommelse om detta.

Är det bra att ingen person med god travkunskap sitter i TR Medias, där Travronden ingår, ledningsgrupp?

– Jag tycker nog att det finns god travkunskap i ledningsgruppen. Där sitter bland annat affärsområdeschef Petri Johansson som kommer från Kanal 75 och Gustaf Björk som är ansvarig för spel och tips. Båda med ytterst goda travkunskaper.

Har du fortfarande förtroende för chefredaktören?

– Jag varken kan eller vill svara på den frågan, eller rättare sagt: Jag behöver inte svara på den frågan. Det är VD:n Daniel Livensjö som rekryterar chefredaktören och inte vi i styrelsen. Däremot är det styrelsen som utser den ansvarige utgivaren och i dagsläget finns inget som tyder på något annat än att styrelsen har förtroende för den ansvarige utgivaren.

Har du fortfarande förtroende för VD:n?stefan-johansson-ax

– Ja, Daniel har gjort och gör ett jättebra jobb så vi har ingen anledning att ifrågasätta honom.

Vad har ägaren Svensk Travsport gett sitt dotterbolag TR Media för ägardirektiv?

– Direktivet är på en hel A4-sida så jag kan inte på rak arm komma ihåg allt vad som står där. Men en viktig sak är att TR Media bland annat skall främja och stödja svensk travsport. Och med det menas inte ST utan hela travsporten. Vi kom för några år sedan fram till att om Travronden skall överleva måste vi stå på flera ben för att bygga ekonomiska muskler som gör att vi kan överleva. Och där tycker jag att vi har gjort ett mycket bra jobb.

LP

Travpampen som stoppar huvudet i sanden

EN KOMMENTAR

  1. Jag är en rätt nytillkommen läsare av Travronden som kom med när Club33 las ned. Jag har tidigare år bläddrat I Travronden men tyckt att den var rätt tråkig.

    Nu däremot så måste jag säga att jag tycker den är verkligt bra. Mycket intressant att läsa .
    Dock, tråkigt att Feidenvall och Dahlgren skall sluta, de stod bakom många intressanta artiklar.

    Bra tips dessutom, leder de inte V75 ligan?

LÄMNA EN KOMMENTAR

1000 tecken kvar