Ingen är oersättlig, brukar det heta.

Och det stämmer givetvis.
Absolut ingen på denna jord är oersättlig. Var och en för sig.

Ingen männniska är utan fel och brister, alla har sina för- och nackdelar.

Men en hel redaktion, en hel arbetsplats, ett helt lag. Tillsammans, ihop, en monumental massa av kunskap, passion, hjärta, i en fullkomlig oändlig källa av kompetens.

I detta fall inom den företeelse som vi kallar travsport.

I fotboll brukar det heta att det inte går att sparka en hel trupp av spelare, och att det därför istället alltid blir tränaren som ryker.

I ST-ägda tidningen Travrondens fall är det lite tvärtom.

En hel redaktion är nu så gott som borta. Närmast utplånad. Efter de nyliga senaste avhoppen Lars G Dahlgren och Mia Törnberg var det i fredags såväl editionschefen och genomlojale redigeringsklippan Mathias Hedlunds som förre chefredaktören Claes Friedenvalls tur att säga upp sig.
Ja, Travronden måste vara unikt. I genren procentandel medarbetare som slutar inom kortast tid. I alla sammanhang. I travhänseende fullständigt, där de flesta blir kvar på sin plats väldigt länge, möjligen på gott och ont.

Ja, jag ramlade häromdagen förresten över en några år gammal redaktionsruta från Ronden.

img_2656

När jag började på Travronden 2001 sades det: ”här är det aldrig någon som slutar”.
”Den som kommit innanför dessa väggar vill aldrig härifrån”.

Och visst, tider förändras, saker händer … men om det åtminstone var EN människa på detta klot som jag var fullständigt övertygad över skulle skyfflas ut först när han inte orkade stappla fram längrfreidenvall_claes_halvfsve så var det Claes Freidenvall (bilden). Kanske den person med det mest brinnande travhjärta jag träffat. Som sitter på oändlig kompetens, kring allt som har hänt och händer i sulkysporten … var det än i världen må tävlas.
En person som mångt och mycket varit Travronden de senaste decennierna.

Nu är även han på väg bort (gör sin sista arbetsdag den 30 november).

En naturlig fråga som och som är oundviklig att fundera över: hur står det egentligen till med ledarskapet på tidningen?
Där vd Daniel Livensjö sitter, med chefredaktören Joakim Svensson vid sidan om.

Att en arbetsplats, verksamhet, går igenom förändringar är såklart ingenting konstigt. Inte heller att medarbetare, människor av kött och blod, i dessa lägen och efter många års invant mönster av att arbeta på ett visst sätt kan få problem att känna sig bekväma, trygga och motiverade att plötsligt gå åt andra riktningar. Det är naturligt att det inte blir helt friktionsfritt. Mediabranschen speciellt; är inte enkel i dessa tider.

Men återigen. I den här omfattningen. I den här takten. Det måste ses som ytterst anmärkningsvärt, i synnerhet för en travsportspublikation, en fackprodukt, som lever av sin komptetens, sitt kunnande, sin passion. En publikation som kom ut med sitt första nummer 1932 (!).

Lars G Dahlgren har varit på tidningen i mer än 25 år och försöker förklara en liten del av vad som hänt på tidningen den senaste tiden:
– Viktigt är: att för inte alltför lång tid tillbaka hade vi från tidningens sida, Travronden alltså, två personer ingående i ledningsgruppen. Det var Ola Lernå och Mia Törnberg. Och under den fanns dessutom en väl fungerande tidningsledningsgrupp. Men … kring detta skedde en gradvis, stegvis utflyttning av Rondens kunskap och numera är Joakim Svensson blott den ende i affärsområdet Travronden som sitter där. Och Joakim, han kan varken travsport eller Ronden, så enkelt är det. Utöver detta har tidningsledningsgruppen dessutom upphört att existera – och just det här är en väldigt springande punkt i sammanhanget.Lars G Dahlgren Grosbois 2

Lars fortsätter:
– Marginaliseringen av erfarenhet och kompetens, och en direkt bedrövlig hantering av enskilda personer kopplat till denna marginalisering är de största anledningarna till de stora förändringar nu sker på personalsidan.
– Alla vi som slutar nu har ju inte sett jobbet på Ronden som ett jobb, utan som en ”passion”, ett ”andra hem”. Vi har trivts och funkat oerhört bra ihop. När engagemanget inte länge uppskattas, eller efterfrågas, av företagsledningen och gruppen dessutom bryts upp så är plötsligt det kitt som hållit ihop saker och ting borta, säger Lars G Dahlgren.

_____

Ett konkret exempel på hur det möjligen kan finnas frågetecken kring ledarskapet rör hanteringen av tidningens förre krönikör – på frilansbasis – Linn Andersson. Och turerna kring detta.

Linn Andersson, av läsarna uppskattad, skrev sin första krönika för tidningen i januari i år. Under våren handlar det om varannan vecka; och när man under sommaren ska komma fram till ett nytt avtal kommer man fram till följande: Linn ska skriva krönika var tredje vecka och utöver det jobba med ett nytt debattformat för tidningen med jämna mellanrum.
Den första krönikan i den nya avtalsperioden är den som går i tryck den 19 augusti (deadline 16 augusti).
Linn Andersson inkommer med denna till Travronden redan den 2 augusti, enligt Linn ”för att krönikan sannolikt skulle upplevas än lite mer provokativ än tidigare och jag ville ge dem mycket god tid att säkerställa att faktan var korrekt”.

Linn Andersson:
– I krönikan den 19 augusti presenterade jag en serie av händelser. Några av dem var odiskutabla sakförhållanden, men några av dem var inte tidigare kända. I ett mejl till Joakim, den 17 augusti, skrev jag: ”Ja, Ljungkvist var Åby ordförande vilket övertogs av Johansson. Sandin är numera uppe på wången. Wången finansieras av HNS, vilken Johansson är vd för vars ersättning regleras i avtalet med staten, där Ljungqvist är den med mandatet å travets vägnar att sluta det. Detta måste finnas offentligt redovisat lite här och var? Dahlgren eller Freidenvall borde kunna verifiera? Jag förutsatte, precis som varit fallet enligt tidigare arbetsordning, att chefredaktören/ansvarige utgivaren verifierar mina påståenden. Här anger jag till och med två namn på redaktionen vilka jag uppfattar saken kan travsportens chefshistorik i ryggmärgen”.

Joakim svarade:

”Jag har kollat med dem. De säger inte att det är fel, men de är en smula osäkra på tågordningen”.

Krönikan går i tryck.

Söndagen den 21 augusti kontaktar Joakim Svensson, Travrondens chefredaktör och ansvarige utgivare, Linn. Det primära rör ett genmäle på en replik från Travtränarnas Riksförbund, men Joakim nämner även att en anklagelse mot Patrik Sandin var felaktig, vilket Joakim skulle ha kontaktats om. Linn inkommer omgående med ett genmäle via mejl och meddelar Joakim att hon funnit det otroligt olyckligt att krönikan innehållit ett fel vilket hon stod till Joakims förfogande i hur han ville hantera det.

Hon är också förvånad över att Claes Freidenvall och Lars G Dahlgren haft så fel på ett område hon varit övertygad om att de behärskade. Enligt Svensson var det ju som sagt kontrollerat med de båda: ”dom säger inte att det är fel, men de är en smula osäkra på tågordningen”.

Så hur låg det då egentligen till?
Claes Freidenvall var den person som korrekturläste krönikan vid det aktuella tillfället.
– Jag flaggade två gånger för exakt de felaktigheter som sedan gick i tryck. Men trots att Joakim Svensson kontaktades vid båda tillfällena, så gick den iväg, säger Claes till ingvarsson & persson.

Ett faktum vi också fått bekräftat från flera andra medarbetare.

Joakim Svensson själv (bilden), kommenterar händelsen så här:svensson_joakim_halvfsv
– Travronden har som ambition att vara saklig, korrekt och trovärdig. Som krönikör är vi tydliga med att du förväntas följa dessa riktlinjerna och kontrollera alla sakuppgifter så noggrant som omständigheterna tillåter, vilket också framförts till krönikören. I texten som lämnades fanns tveksamheter som krönikören valde att stå fast vid, vilket gjorde att vi publicerade en krönika som innehöll flera felaktigheter. Det var djupt olyckligt.
– Den interna processen kring faktagranskning är ingenting jag kommenterar utåt. Som ansvarig utgivare konstaterar jag att jag har ett ensamansvar för allt som tidningen publicerar. Med anledning av allvaret i de bristfälliga uppgifterna framförde jag en personlig ursäkt till de inblandade personerna och skrev också en signerad rättelse.

Men rent konkret kring det att du vid två tillfällen ska ha fått uppgifter om att ändringar bör göras innan krönikan går i tryck, men ändå inte åtgärdat?
– Som sagt, jag kommenterar inte interna processer eller omständigheter.

Ett annat exempel som rör Joakim Svensson är en detalj denna sajt är inblandad i. I samband med att vi som första media under eftermiddag torsdagen den 8 september avslöjade hela ”Souloyskandalen”, gick Travronden sent samma kväll ut med en artikel i ämnet, sin första i historien kring denna bomb i travvärlden. Där stod bland annat följande, och under morgonen på fredagen ser den fortsatt ut:

skarmavbild-2016-09-09-kl-08-13-37

Artikeln var undertecknad med två redaktörer; Pär Gustafsson och Mattias Holmgren.

Under fredagen ställer jag en fråga till Joakim Svensson, hur han ser på deras källanvisning i artikeln och som jag anser att de på ett icke hedervärt sätt skött. Jag får följande svar:

”Vi har uppdaterat huvudtexten en del nu och också förtydligat varifrån uppgifterna kommer även med länkar (det ska vi alltid ha). Där står också att ni var först med att publicera uppgifterna (starkt jobbat!).
Vi valde dock inledningsvis att avvakta och först i morse – efter att mer och fördjupande uppgifter kommit fram – att namnge vem och vilka. Då hade TGN (norska facktidningen, reds. anm.) också uppgifter om Your Highness också och vi valde då att gå på källan som hade alla uppgifter. Men, din poäng är mycket god, vi ska så klart vara tydliga med att ni var först med detta både nu och även framöver”.

Att denna sajt är inblandade är i sammanhanget ointressant, spelar en biroll, det centrala är istället att: i efterhand har vi fått ett flertal oberoende uppgifter veta att det inte alls varit Pär Gustafsson och Mattias Holmgren som framställt artikeln, utan helt enkelt Joakim Svensson själv. I Gustafssons och Holmgrens namn.

Enligt säkra källor ska detta ha inträffat i flera ytterligare fall.

_____

Det är klart att vi inte kan ha full insyn i hur allt har gått till och fullt naturligt också fått mer information från en sida … men det som ändå tonar fram är en bild av en ledning som själv begår felaktigheter och låter andra ta fallet och som när synpunkter inkommer inte tar till sig utan snarare går till motangrepp.
En viktig aspekt för de flesta anställda och har en chef är att åtminstone kunna känna sig trygga med att när det blåser så finns det en ledning som backar upp en. Inte tvärtom.

När friheten kringskärs och stödet dras bort kan även de mest inbitna entusiaster och lojala medarbetare ge upp hoppet och välja att sluta. Den rättvistörstande kan hoppas på att vem som har rätt och fel på sikt kommmer att klarna och att de som blivit dåligt behandlade ska få upprättelse. Risken är dock stor att de som slutat gradvis kommer att tyna bort från Travrondens minne.

Nya kommer att anställas och det blir ”business as usual” och som om det här aldrig inträffat.

Och en oas av kunskap och kompetens fattigare.

Henrik Ingvarsson

Tillägg: Jag vill för sakens skull, eftersom jag också varit en del av Travronden, förtydliga att jag aldrig arbetat under nuvarande ledning och att anledningen till att jag valde att sluta min anställning på tidningen 2013 var på grund av flytt och inte hade någonting med någon arbetssituation att göra.

Läs också:

Dahlgren nytt avhopp från Travronden

28 KOMMENTARER

 1. Vad som inte framkommer och ingen vet är hur hela processen uppifrån och ner ser ut. Vilka order/krav ställer ST på TR-media och dess styrelseordförande ( S Johansson), vad förmedlar han sedan ner till VD ( Livensjö) som i sin tur ställer tydliga krav på chefredaktören ( Svensson).

  Min spontana känsla är att man kan bortse från det formella dvs att ST styr. Travsporten idag styrs helt och full av Hans Skarplöth och detta även på detaljnivå. Han förväntar sig att alla som direkt/indirekt får lön från ATG också förmedlar det budskap han vill ha fram, det gäller såväl Malmrot, Nybrink, Dahlgren m.fl.

  Det är väl ingen vild gissning att ATG/ST ogillat mycket av det som skrivits de senaste åren i Travronden. Man vill på ett helt annat sätt styra travjournalistiken än vad man kunnat göra med gänget kring Lernå. Problemet är mycket större än bara personalen på Travronden, faktumet att all mediabevakning kring travet styrs av ett fåtal personer är i längden förödande.

 2. Bra poäng Björn , fällan slog igen runt hästsporten när all media köptes upp 2005 , t o m min lilla blogg på expressen sades upp för den var för kritisk mot monopolet , då främst SS . Likriktningen genom monopolet köp av all kritisk granskning gav som resultat en bransch helt utan självinsikt och faktagranskning där endast ett fåtal vågade uttala kritik gentemot monopolets hanterande av spel och sport

 3. Hela Svensk Travsport skulle jämnas med marken och börja om från början med en helt ny organsisation och skötsel. Känns som hela skiten (atg, kanal 75, ns, travbanorna, hästsportens hus) är en enorm klump av kostnader,ineffektivitet och svågerpolitik.

 4. ”Mediabranschen speciellt; är inte enkel i dessa tider.”

  Ja och det kommer fortsätta detta stålbad i mediabranchen. Svenska (och många utländska) journalister har gjort bort sig.
  Sen tror jag du överskattar folks intresse för journalisters öden.

  • Vad menar du Folke ?
   Jag och många med mig har läst Travronden i många år och uppskattat dessa journalister för deras stora kunnande, vi ÅR oerhört intresserade av dessa öden, och att all journalistik runt travet är köpt.
   Köpt journakistik Folke, det är inte journalistik, det är propaganda.
   O vilka har gjort bort sig, och hur har dom gjort bort sig.??

 5. Satsar en slant på att några av avhopparna jobbar åt Runes bolag Legolas inom ett par månader!

 6. Har själv jobbat på ett företag där ledningens uttalade paroll var ”ingen är oersättlig”, där alla ständigt gick med en klump i magen för man visste inte från en dag till en annan vem som plötsligt skulle ersättas. En ledning enligt principen söndra och härska. Antingen sades kunnigt folk upp av en nyckfull VD, eller så sade folk själva upp sig av ren självbevarelsedrift. Att arbeta under sådana omständigheter är inte bra för hälsan. Trist när de kunniga och engagerade försvinner! Personer som man inte ersätter i en handvändning.

 7. Kanske får vi ett nytt namn på Ronden vad det lider. Tänkte Ronden365. Det vore väl trevligt. En förändring i tiden så att säga.

 8. Det finns tillfällen när nytänkande och influenser utifrån räddat företag och branscher. Dessvärre finns det också tillfällen när personer utan respekt för tradition och genererad kunskap raserat verksamheter och fått företag att gå omkull för att flata ledningar inte haft kurage nog att säga stopp i tid.

  Ingen skulle väl kunna tänka sig att någon fjunig uppkomling kvällen före D-Day kommit sprättande till de allierade och hurtigt utropat att ”glöm allt vad ni lärt er – det här vet jag bättre!” Men något i den vägen verkar pågå i ATG och på Ronden, där okunskap ses som en merit och rena chanstagare blir orakel. Det blir alltmer tydligt att det här inte kommer att hålla…

 9. Jag har självt bestämt mig, lägger av med Ronden vid årskiftet. Det är inte samma tidning längre. Har även tröttnat på travet i stort, ett nytt idiotiskt spel som man ej kan styra som man vill, en veckas V75 vid jultid när man vill ägna sig åt annat.

  • Det är givetvis hål i huvudet med V75 varje dag i mellandagarna, inte minst för att man totalt utarmar begreppet V75, som i dagligt tal benämns som travets elitserie. Inte mycket elit kvar när det ska köras varje dag. Men du måste faktiskt inte spela. 😉 Egentligen hoppas man ju att så många som möjligt demonstrerar och väljer bort alla dessa extra V75 så ATG snart fattar galoppen.

 10. Jo det är just det, Lunkan. Målgruppen ”spelare” är nog den lättaste gruppen att köra över. De muttrar, kanske skriver ilsket på forum, knyter näven i fickan. Men SPELAR gör dom lik förbannat. När suget i speltarmen gör sig påmint är motståndet svagt och minnet kort.

  Och det är så synd. För bara ett litet omsättningsfall skulle få herrarna i huset att darra. Tvingas lyssna. Tvingas agera. Men nån måste ju börja, gå i bräschen. Tror aldrig att jag nånsin sett något som ens liknar en proteströrelse, än mindre bojkott. I Sverige ska väl tilläggas. Men det vore en riktig maktfaktor.

  • Välja bort V75 an på Nyårsafton med 400 mille i potten ???

   Finns ingen speltarm som kan hålla emot det trycket.

   Tycker Ronden har varit på dekis länge…
   Liten text och mycket USA.

   Förr kom den i brevlådan men jag tröttnade för 3 år sen … Nu Guiden e Vi Tippa.

 11. Travronden är nog en större ”ryggmärg” för sporten än många kanske förstår, det är mycket illa att så mycket kunskap och historia försvinner. I paritet med nedmonteringen av Solvalla. Och ett gigantiskt underbetyg till de som styr och har till uppgift att värna om svensk travsport.

  Klart man ville få tyst på en ung, talför kvinna som ifrågasatte och grävde sig allt djupare i travsportens mörkare hörn. Tycker historien om Linn och Travronden illustrerar att det finns personer inom sporten som har möjlighet att styra saker och ting utifrån egenintressen snarare än travsportens bästa, och att de som ifrågasätter – sådana som Linn – hotar deras priviligierade sits. Otäckt.

 12. Alla måste hänga på tåget- Det är bara resultat som gäller o tips, ingen vill ha reportage om gamla kuskar eller hästar. Odds , vinnare, rader , utdelningar, barfota det är det läsarna vill ha – Vem vill veta vad exStig H hade för vinnare för 3 år sen på Valla i ett storlopp-Därför behövs inte de gamla ” gardet ” längre – tyvärr. Ingen orkar läsa deras statistik o gamla vinnare,

 13. Sofia: Du har naturligtvis rätt, det är exakt så det ligger till, potäntäterna har så många olika järn i olika eldar, sitter på så många stolar, att häcken blir bredare än lagårdsdörrar och det visar sig varje gång något går snett och de nedgrävda stinkade hundarna flyter upp i svavlet, för då vet inte byråkraterna vilken del av skinkan som ska stödjas, och det blir med garanti tvärfel.
  VARJE GÅNG.

 14. Men Ingvarsson!
  Detta var väl ändå too close to home?
  Ett upprop för gamla arbetskompisar, även om du nu inte arbetat under nuvarande ledning.
  Journalistik?

  • Och du tror inte att jag stött och blött och värderat det när jag har gjort min – som det heter numera – samlade bedömning kring det hela?

   Jag kan nog dessutom lova att jag har mer att förlora än att vinna på detta.

  • Tycker du att det varit bättre om LP skrivit detta? Känts bättre?

   Bra att det här kom fram för jag blev överraskad över hur toppstyrd även Ronden verkar vara.

  • Ingvarsson; jo det förstår jag. Tycker bara att det blev fel beslut

   Moule; ja det hade känts bättre om LP som inte har haft någon relation med de inblandade skrev detta

 15. Travronden (och TGN) är de enda ”industri-organen” idag, efter att Hoof Beats blivit glansigt magasin och andra rena tipstidningar. ST ser helst att Travronden blir tips-sajt (ingen pappersutgåva). Det sparar ca 10 mil per år, pengar som ST/ATG sedan kan strö på ännu fler kampanjer och projekt som, enligt de själva, alltid möts av ”fantastiska gensvar.” Med Travronden enbart online, med fortsatt nedgång av amatörtränare och deras egenägda hästar, med banpublikens flykt och med spelutredningens förslag uppskjutna till valet 2022 – fyra faktorer vars ansvar vilar på ST – tynar travet bort som bärkraftig gemenskap varur rekryteras ägare och uppfödare med måttliga resurser. Andersson, Ågerup och ett halvdussin andra aktörer är de som avgör travets framtid i Norden.

 16. Spot on Björn. Syftet var att tysta Linn Andersson. Jag har själv skrivit en insändare som respons till en av Linns krönikor men det var som att skicka in den till Nordkorea. Den innehöll för obekväma uppgifter om STs flathet och travbanornas sätt att hantera hästägarnas prismedel. Mina argument var sakliga med säkert underlag. Kanske just därför TR Joakim svarade så här när jag efter 3-4 v frågade om vart den tagit vägen (aldrig hänt att en insändare aldrig kommit in förut, även om jag inte skrivit mer än en handfull gånger under 25-30 år);
  Hej,
  vi har tagit emot din insändare och återkommer om det blir aktuellt med en publicering.
  Trevlig midsommar.

  Mvh,
  Joakim – Travronden

  Sänt från FirstClass med min iPhone

 17. JAG GJORDE DET ENLIGT MIN MENING , ENDA RÄTTA: AVSLUTADE MIN PRENUMERATION PÅ RONDEN OCH TESTAR
  NU MED GLÄDJE ”AVHOPPARTIDNINGEN” SULKYSPORT ! Läsningen i denna publikation är initierad och skriven av kompetent folk över hela linjen! Redan beslutat övergå till denna helt och hållet framöver!
  FOLLOW ME !!!

LÄMNA EN KOMMENTAR

1000 tecken kvar